Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Իրազեկիչ 03.03.2021   17:00   53

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր
(Խորհրդատվական ծառայություններ-կազմակերպության ընտրություն)

Երկիր` Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագրի անվանումը` «Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում»
Պայմանագրի անվանումը` «Վայոց ձորի մարզային հիվանդանոցի կառուցման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն» 
Ծրագիր No.: P175023
Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)` CR5/AF/CQS/B-C/001-21

1.    Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել է Համաշխարհային բանկին՝ «Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի ծախսերը հոգալու համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման համար` «Վայոց ձորի մարզային հիվանդանոցի կառուցման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն», CR5/AF/CQS/B-C/001-21:

2.    Խորհրդատվական ծառայությունները ներառում են.

Խորհրդատուն պետք է վերահսկի աշխատանքների իրականացման ամբողջ ընթացքը մինչև վերջիններիս ամբողջական ավարտը և Պատվիրատուի կողմից Ծրագրի վերջնական ընդունումը:

Բոլոր իրականացրած աշխատանքները պետք է համապատասխանեն ճարտարապետական և ինժեներական նախագծերին և տեխնիկական մասնագրերին, շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարության տեղական օրենքներին, գործող նորմերին և ստանդարտներին, կանոններին և կարգավորումներին, ինչպես նաև Խորհրդատուն պետք է վերահսկի բնապահպանական խնդիրներին ներկայացվող պահանջների ապահովումը: Աշխատանքների ավելի մանրամասն նկարագիրը և այլ պայմանները ներկայացված են կից` տեխնիկական առաջադրանք բաժնում։ Աշխատանքների իրականացման ակնկալվող ժամանակահատվածը քսանչորս (24) ամիս է։

3.    Սույնով  ՀՀ Առողջապահության նախարարության «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը («Պատվիրատու») հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին («Խորհրդատուներ») ներկայացնել հետաքրքրության հայտը վերոնշյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ: Նշված ծառայությունները տրամադրելու նպատակով շահագրգիռ Խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն տեղեկատվություն պահանջվող որակավորման և համապատասխան փորձի վերաբերյալ (կազմակերպության մասին տեղեկատվություն, նմանատիպ ծառայությունների տրամադրման փորձ, նկարագրություն, ծառայությունների տրամադրման հնարավորություն, բրոշուրներ և այլն): 

4.    Կարճ ցուցակի կազմման չափանիշներն են՝

  • Խորհրդատուի ընդհանուր աշխատանքային փորձը շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ոլորտում վերջին 5 տարիների ընթացքում;
  • Վերջին 5 տարիների ընթացքում նմանատիպ պայմանագրերի իրականացում, որոնց  շրջանակներում կազմակերպությունը իրականացրել է (բարեհաջող ավարտված) ընդհանուր ծավալով (առավելագույնը 2 պայմանագիր) առնվազն 4000քմ մակերեսով հասարակական և բնակելի նշանակության շենքերի վերակառուցման և/կամ կառուցման  շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն: 

Հիմնական փորձագետների աշխատանքային ինքնակենսագրությունները չի ներկայացվում, քանի որ դրանք տվյալ փուլում չեն գնահատվում։

5.    Խորհրդատու ընկերությունների ուշադրությունն ենք հրավիրում Համաշխարհային բանկի` «Համաշխարհային Բանկի գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ փոխառուների համար/ «World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers» [հուլիս 2016թ., վերանայված նոյեմբեր 2017 և օգոստոս 2018]  («Գնումների կանոնակարգեր»), III-րդ Բաժնի 3.14, 3.16 և 3.17 կետերի վրա, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:

6.    Խորհրդատու ընկերությունները կարող են համագործակցել միմյանց հետ՝ իրենց որակավորումը բարձրացնելու նպատակով։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է հստակ նշել համագործակցության ձևը՝ Համատեղ ձեռնարկություն (ՀՁ) և/կամ ենթախորհրդատու։ Պայմանագրի ողջ իրականացման ընթացքում Համատեղ ձեռնարկության բոլոր անդամները համապարտ պատասխանատվություն են կրում, եթե վերջիններս ընտրվեն:

7.    Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Համաշխարհային բանկի` Համաշխարհային Բանկի գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ փոխառուների համար/ «World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers» [հուլիս 2016թ., վերանայված նոյեմբեր 2017 և օգոստոս 2018]  («Գնումների կանոնակարգեր») 7.11 կետում սահմանված «Կազմակերպության որակավորման վրա հիմնված ընտրություն» (CQS)  ընթացակարգին համաձայն:

8.    Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ստորև նշված հասցեով  աշխատանքային օրերին` 09:00-ից մինչև 18:00 ընկած ժամանակահատվածում։ 

9.    Հետաքրքրության հայտը պետք է ներկայացվի Հայերեն լեզվով, էլեկտրոնային Adobe PDF և Word տարբերակներով՝ ստորև նշված հասցեով, ոչ ուշ քան 2021թ-ի Մարտի 15-ը: Հետաքրքրության հայտում պետք է հստակ նշված լինի «Վայոց ձորի մարզային հիվանդանոցի կառուցման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն», CR5/AF/CQS/B-C/001-21:

ՀՀ ԱՆ «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ
Երվանդ Էլիբեկյան, Տնօրեն

Կոմիտասի 49/4, ք․Երևան 0051, ՀՀ (5-րդ հարկ)
Հեռ.՝ (+374 10) 29 75 36, (+374 10) 29 75 37
Էլ. հասցե` info@healthpiu.amkristine.ghambaryan@healthpiu.am
Վեբկայք` www.healthpiu.am


 Պիտակներ Նմանատիպ նյութեր

 Մեկնաբանություններ 0
Copyright © 2018 ScanNEWS. Design created by Fon uWeb